Enkätverktyg

Säkerhetskultur
Skapa självskattning för arbetsgrupper

Ni ska nu få skapa en enkät för en grupp inom er verksamhet. Detta bör göras av arbetsgivare och skyddsombud tillsammans. Det första ni gör är att utse en administratör för enkäten som ska skickas ut till ett flertal personer. Enkätsvaren redovisas i sammanställd form.

För att svaren ska kunna användas är det viktigt att så många som möjligt svarar. Resultat där under fem personer svarat redovisas inte. Fyll i uppgifterna nedan för att komma igång.