Enkätverktyg

Säkerhetskultur

Välkommen till vår självskattning

Välkommen till detta enkätverktyg om säkerhetskultur. Ett verktyg som hjälper verksamheter att skapa en överblick av arbetet med säkerhetskultur, och ringa in var åtgärder behövs.

Här kan du testa enkäten på egen hand och skapa en enkät för en grupp. Detta bör göras av arbetsgivare och skyddsombud i samarbete. När du har skapat enkäten har du möjlighet att skicka den till både engelsk- och svensktalande personer.

Du besvarar enkäten genom att ta ställning till flera påståenden uppdelade på områden. Resultatet redovisas i sammanställningar för de olika områdena. I verktyget finns också förlag på hur verksamheten kan förbättra sig inom de områden som fått lägst poäng i enkäten.

Enkätens syfte är att vara ett internt stödverktyg. Alla svar är anonyma.